top of page

BEHANDELINGEN

Wij voeren met zorg en aandacht behandelingen uit wanneer er sprake is van:

Gingivitis (tandvleesontsteking) 

In de mond bevinden zich grote hoeveelheden bacteriën. Die bacteriën hechten zich vast aan tanden en kiezen in de vorm van tandplak. Door deze tandplak kan een ontsteking ontstaan aan de rand van het tandvlees. Dit wordt gingivitis genoemd.

Gevoelig en bloedend tandvlees, loszittende tanden en kiezen, een vieze smaak in de mond of een slechte adem kunnen aanwijzingen zijn dat uw tandvlees ontstoken is. Bij rokers bloedt het tandvlees echter minder snel, terwijl het toch ontstoken kan zijn! Gingivitis geeft zelden pijnklachten en daardoor kan de tandvleesontsteking lang onopgemerkt blijven. Ga naar de mondhygiënist als u de conditie van uw tandvlees wilt laten controleren.

Parodontitis 

Indien de ontsteking van het tandvlees zich uitbreidt naar het kaakbot spreken we van parodontitis. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat uw tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen. Kaakbot dat verloren is gegaan groeit niet meer aan. Door een parodontale behandeling en goede mondhygiëne kan de parodontitis tot stilstand worden gebracht. Behandeling van parodontitis gebeurt bij MondVit volgens het paro-protocol.

Het protocol ziet er als volgt uit:

 • Intake, deze bestaat uit: invullen van de intake vragenlijst, (te downloaden via deze website),mondonderzoek, pocket/parodontiumstatus, uitleg hiervan, opstellen en bespreken van het behandelplan, geven van mondhygiëne instructies voor thuis, begroting van de kosten.

 • Initiële behandeling, dit zijn meestal een aantal professionele gebitsreinigingen die bestaan uit het verwijderen van plak, tandsteen en aanslag, het reinigen van de pockets, (indien gewenst met lokale verdoving) en polijsten van de gebitselementen.

 • Herbeoordeling, ongeveer 3 maanden na de initiële fase, beoordelen van de nieuwe situatie en indien nodig aanpassen van het behandelplan en herinstructie mondhygiëne.

 • Nazorg 2, 3 of 4 keer per jaar om de parodontale situatie stabiel te houden.

 • Evaluaties met pocketstatus, bijsturen en begeleiding mondhygiëne.

 

In bepaalde situaties heeft uw mond extra aandacht nodig:

 • Als u diabetespatiënt bent

 • Als u lijdt aan hart- of vaatziekten

 • Als u zwanger bent

 • Als u een verminderde weerstand heeft (bijvoorbeeld door gebruik van bepaalde medicijnen of door een auto-immuunziekte)

 • Wanneer u last hebt van een droge mond

 • Wanneer u last hebt van tanderosie (slijtage van het tandglazuur door zuren)

 • Als u een beugel of gebitsimplantaten heeft, waardoor het gebit moeilijk te reinigen is.

Kinderen

Ook kinderen zijn welkom voor behandeling. Juist voor hen is een gezonde mond een goede start voor de toekomt. Voorkomen is beter dan genezen. Alles valt of staat met een goede mondhygiëne instructie.

Wij geven voorlichting over het ontstaan van gaatjes, tandvleesproblemen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit. Op deze manier kunnen we gebitsproblemen voorkomen.

 

Een bezoek aan de mondhygiënist voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Als ouder heeft u geen verwijzing van de tandarts nodig om de mondhygiënist te bezoeken.

 

Bij kinderen is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden als uw kind:

 • Regelmatig gaatjes heeft

 • Een beugel draagt

 • Last heeft van bloedend tandvlees

 • Last heeft van aanslag of tandsteen op de tanden

 • Last heeft van een slechte adem of een vieze smaak

 • Het lastig vindt het gebit optimaal schoon te houden, of wanneer dit lastig is voor de ouders

IMG_4620.JPG
bottom of page